Tre unger flirer i kamera

Informasjon til deltakere i brukerundersøkelsen

I perioden 1. januar 2019 til 15. juni 2020 gjennomføres evaluering av ordningen med mobbeombud i fylkene. Vi inviterer deg til å delta i en elektronisk spørreundersøkelse om dine erfaringer med kontakt med mobbeombudet. Spørreundersøkelsen er anonym. Spørreundersøkelsen og evalueringen gjennomføres av forskningsinstituttet NOVA, som er del av OsloMet - storbyuniversitetet

Formål med undersøkelsen

Hva spør vi om i undersøkelsen

Hvordan gjennomføres undersøkelsen

Det er frivillig å delta

Personvern

Hva spørreundersøkelsen skal brukes til

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med:

Prosjektleder for evaluering av ordning med mobbeombud: Idunn Seland, forsker ved NOVA, telefon: 975 45 652, e-post: idunn.seland@oslomet.no

Teknisk ansvarlig for gjennomføring av denne spørreundersøkelsen: Mira Aaboen Sletten, forsker ved NOVA, telefon: 402 26 973, e-post:  masle@oslomet.no

Les mer om prosjektet: