English version

Formation of an offshore identity: Autonomy, resistance and adaptability among maritime workers.

Prosjektet er en antropologisk studie av både det sosiale og politiske omfanget av den maritime verdenen gjennom det daglige arbeidet til menneskene som utgjør industrien.

Det norske samfunnet har en lang maritim tradisjon. Som et resultat kan mye av den makroøkonomiske suksessen som er oppnådd sees i forhold til aktiviteter til sjøs, og vi finner en vesentlig del av den norske arbeidsstyrken offshore. 

Norsk shipping er dermed ikke bare viktig for økonomisk verdiskapning. For mange mennesker representerer shipping både yrkesliv og levebrød.

Ved å belyse hvordan arbeid til sjøs er organisert rundt sett av interne normer, utfordringer som oppstår når arbeiderne er geografisk spredt fra ledelse i land, og om profesjonell organisering, vil dette prosjektet belyse de forskjellige arenaene sjøfolk har til å påvirke og å forme sitt arbeidsliv.  

Det metodologiske utgangspunktet er etnografisk feltarbeid på et fartøy engasjert i globale forsyningskjeder. Til tross for skipsfartsindustriens betydning, har den forblitt i stor grad usynlig i samfunnsvitenskapelige diskusjoner om yrker.  

Ved å utforske sosiale relasjoner ombord, sammen med den maritime arbeidspolitikken og de forskjellige arenaene for fagorganisasjonsorganisasjon og -representasjon, er prosjektet interessert i prosessene for profesjonalisering den maritime industrien har gjennomgått; deres yrkesrolle, både subjektive og objektive refleksjoner, sammen med en analyse av hvordan arbeidskraft utøves og utføres til havs.

Hovedveileder

    Laster inn ...

    Ekstern veileder: Elisabeth Schober, førsteamanuensis ved sosialantropologisk institutt, UiO

    Kontakt

      Laster inn ...