Er du revmatiker og vil du delta i et forskningsprosjekt om bassengtrening?

Vi søker deltakere til et forskningsprosjekt der vi skal undersøke effekter av varmtvannstrening.

De fleste revmatiske sykdommer er kroniske og medfører stivhet og smerter i ledd og muskler. Personer som har vansker med å trene på land, kan trene i vann på høy intensitet og vanntrening har høy oppslutning blant revmatikere.

I løpet av de siste årene har nasjonale helse- og omsorgsreformer og forskrifter gitt kommunene et større ansvar for å utvikle forskningsbaserte helsetjenester i samarbeid med brukere. Treningsmodellene i prosjektet er utviklet i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund (NRF) sammen med brukere i lokallagene.

Målet med studien er å evaluere om to treningsmodeller med ulik intensitet i vann har effekt på fysisk yteevne, smerte, livskvalitet, utmattelse og sykdomsaktivitet hos personer med revmatisk sykdom. Treningene gjennomføres i tre av Norsk Revmatikerforbunds lokallag.

Hvem kan delta?

Hva innebærer det å delta?

Hvordan melder jeg meg på?

For å melde interesse, ta kontakt med bassengansvarlig i ditt lokallag:

Personvern

Alle opplysninger som kan knyttes til din person blir avidentifisert i dette prosjektet. Det betyr at informasjon vi får ikke kan knyttes til deg eller dine omgivelser. Dataene som samles inn, blir behandlet konfidensielt.
Du kan når som helst trekke deg fra prosjektet uten å oppgi grunn og uten at det får noen konsekvenser for deg.

Økonomi

Deltakelse i studien er gratis. Det betyr at du i tre måneder deltar kostnadsfritt.

Spørsmål?

Om du har spørsmål om prosjektet, ta gjerne kontakt med stipendiat i prosjektet Heidi Bunæs-Næss.

    Laster inn ...

    Samarbeid og nytteverdi

    Treningsmodellene i prosjektet er utviklet i samarbeid med NRF og brukere av NRFs lokallag, og er i tråd med forbundets satsning på fysisk aktivitet hos revmatikere. Prosjektets forventede verdi er økt kunnskap om bassengtrening for revmatikere, bedre helsetilbud, økt kunnskap hos politikere og en mer positiv hverdag for mennesker med revmatiske lidelser. Resultatene vil kunne bidra til tjenesteinnovasjon og bedre tjenester for personer med revmatiske lidelser, nasjonalt og internasjonalt.