Fra garderobe i barneskole

Fritak fra skoleaktiviteter – forskere søker lærere for intervju

Er du lærer? Har du erfaring med at elever eller foreldre søker fritak eller uteblir fra skoleaktiviteter med religion eller livssyn som begrunnelse? Har du lyst til å bidra til en intervjustudie om dette temaet?

NOVA gjennomfører for tiden en studie av fritak og fravær fra undervisning og skoleaktiviteter med religion eller livssyn som begrunnelse. Studien er finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.  

Formålet med prosjektet er å bidra til kunnskap om religiøst og livssynsbasert fritak og fravær oppfattes som et relevant problem i barne- og ungdomsskoler, og hvilke tilnærminger skoleledere og lærere eventuelt tar i bruk for å håndtere dette.

For å belyse disse spørsmålene, ønsker vi å komme i kontakt med lærere i barne- og ungdomsskoler som kan tenke seg å bli intervjuet om sine erfaringer. 

Aktuelle temaer kan være svømmeundervisning, deltakelse på leirskole-/klasseturer, undervisning om kjønn og seksualitet, pride-arrangementer, markering av religiøse høytider og annet. 

Du og skolen din vil være anonym i undersøkelsen. Vi kan gjennomføre intervjuene digitalt eller på telefon, eller fysisk om du holder til i nærheten av Oslo. 

Hvis du er interessert, ta kontakt med en av forskerne i prosjektet for å avtale intervjutidspunkt: 

Laster inn ...
Publisert: 15.08.23 | OsloMet