Kompetanse, kompetanseutvikling og måloppnåelse i NAV

Et ph.d.-prosjekt ved ph.d.-programmet i Profesjonsstudier. Sentrale spørsmål vil være hvilke faktorer som påvirker kompetanse hos veiledere i NAV, i hvilken grad variasjoner i kompetanse mellom kontorene kan forklare variasjoner i måloppnåelse og hvilken effekt ulike opplæringsstrategier har på kompetanseutvikling.

NAV er den viktigste institusjonen i velferdsstaten og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet. Etaten skal bidra til sosial og økonomisk trygghet for den enkelte, overgang til arbeid og aktiv virksomhet og bedre levekårene til vanskeligstilte. En bærekraftig velferdsstat forutsetter en kompetent velferdsforvaltning.

NAV legger større vekt på utdanningsnivå enn utdanningstype i sin rekruttering og det kan dermed være vanskelig å knytte omverdenens tillit til yrkesutøvernes spesifikke utdanning, altså den primære kvalifiseringen. Derav blir sekundærkvalifisering, altså kvalifisering på arbeidsplassen av avgjørende betydning for kompetanseutviklingen i NAV.

Hovedveileder

  Laster inn ...

  Biveileder

   Laster inn ...

   Kontakt

   Laster inn ...