Ungdom (gutt) som står i en sky av farger. Foto: pexels.com

Langtidskonsekvenser av koronapandemien for barn og unge som mottar barnevernstiltak

Er du mellom 15 og 25 år og var i kontakt med barnevernet under koronapandemien? Da vil vi gjerne intervjue deg!

Hva skal vi undersøke?

Vi ønsker å finne ut av hvordan barn og ungdom opplevde kontakten med barnevernet og hvordan de føler seg ivaretatt av barnevernet under koronapandemien.

Dine svar kan gi viktig kunnskap til folk som jobber i og med barnevernet. Hvordan var det for deg da dere ikke kunne treffe hverandre, og hvordan var din kontakt med dine saksbehandlere?

Hvem er ansvarlig?

Forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet er ansvarlig for undersøkelsen. Forskerne Alida Skiple og Ida Hydle skal gjennomføre intervjuene.

Les mer om forskningsprosjektet.

Hvem kan delta?

Du er mellom 15 og 25 år og hadde kontakt med barnevernet under koronapandemien. Det vil si i perioden fra mars 2020 til februar 2022.

Hvordan skjer intervjuene?

Du bestemmer når og hvor vi skal møtes. Intervjuet vil vare mellom 1 og 2 timer. Det du sier, vil brukes i en forskningsrapport, og det er kun forskeren som vet hvem som har sagt hva.

Som betaling vil du få 300 kr, som vil bli utbetalt via Vipps.

Vi har laget et informasjonsskriv der du kan lese mer om hva det betyr å være med i forskningsprosjektet og dine rettigheter.

Kontakt

Vi håper på å høre fra deg!

Du kan være med og hjelpe andre barn og unge som mottar barnevernstiltak. 

Hvis du interessert i å delta, eller kjenner noen som du tror vil delta, ta kontakt for en uforpliktende samtale:

    Laster inn ...