Når fagarbeideren blir til en yrkesfaglærer

Dette doktorgradsprosjektet har som mål å undersøke yrkesfaglærerstudiet (YFL) på bachelornivå, med særlig vekt på overgangen fra fagarbeider til yrkesfaglærer, fra håndverk til profesjon og fra å selv være utøver i faget til å skulle lære opp andre i faget.

For YFL-studentene vil denne overgangen blant annet innebære en endring av kunnskapsgrunnlaget, det institusjonelle omlandet, hensikten eller resultatet av arbeidet samt den sosiale rollen.

Sett i lys av fagstrukturen i YFL innebærer det også utvikling av en bredere kompetanse, for eksempel ved at en kokk (fagarbeider) vil undervise i Restaurant- og matfag. Fokuset rettes mot hvordan praktisk, erfaringsbasert kunnskap og teori inngår i profesjonaliseringen av yrkesfaglærerne, med særlig oppmerksomhet mot transformasjonen av studentenes kunnskaper og endring av sosial posisjon og yrkesidentitet – fra fagarbeider til yrkesfaglærer.

Hovedproblemstillingen for doktorgradsprosjektet er:
Hva kjennetegner overgangen i yrkesfaglærerstudiet fra fagarbeider til yrkesfaglærer?

Hovedproblemstillingen vil bli undersøkt gjennom tre underspørsmål:

Hovedveileder

  Laster inn ...

  Biveileder

   Laster inn ...

   Kontakt

   Laster inn ...