Nordisk Nettverk for Profesjonsforskning (NORDPRO)

Nordisk Nettverk for Profesjonsforskning, NORDPRO, er dannet på initiativ av eksisterende forsknings- og utviklingsmiljøer i profesjonsstudier og vil bidra til en fortløpende kunnskapsspredning mellom forskning, utdannelse og praksis.

Formålet med NORDPRO er:

Kontakt:

Joakim Caspersen, Forskningssjef / Forsker 1 ved NTNU (samforsk.no)