Norsk og dansk språktestingspolicy i praksis

Norsk og dansk språktestingspolicy i praksis – Barnehagelæreres profesjonelle skjønnsutøvelse i det hverdagslige arbeidet med minoritetsspråklige barn

I dette prosjektet utforsker jeg norske og danske barnehagelæreres skjønnsutøvelse i det daglige arbeidet med minoritetspråklige barn, i skjæringspunktet mellom profesjon og  styringsrelasjoner i form av språktesting og annen accountability teknologi . Framgangsmåten består av: en pilotstudie, intervjuer med norske og danske barnehagelærere, en dokumentstudie og karttegning av institusjonen for språktesting i den norske og danske offentlige barnehagesektoren . Jeg vil belyse de empiriske funnene ved å trekke på teoretiske perspektiver som institusjonell etnografi, sosiologisk profesjonsteori, bakkebyråkratteori og teorier vedrørende accountability.

Følgende problemstillinger skal drøftes underveis:

Veileder: Sølvi Mausethagen 
 

Kontakt

Laster inn ...