Et barn strekker hånden etter noen røde jordbær som ligger på kjøkkenbenken.

Hvordan opplevde du å få kostveiledning og oppfølging av diabetes type 1 i ung alder?

Er du mellom 18-25 år og fikk diabetes før du fylte 15 år? Da håper vi du vil dele dine erfaringer med oss.

Hvem kan delta?

For å kunne delta må du

Du kan dessverre ikke delta dersom du har spiseforstyrrelser eller kostrelaterte sykdommer, som cøliaki, inflammatorisk tarmsykdom eller irritabel tarmsyndrom som påvirker hva du kan spise.

Hva innebærer det å delta?

Dersom du kan tenke deg å delta i et intervju, eller ønsker mer informasjon om studien, ta kontakt for en uforpliktende samtale med masterstudent Petra via telefon eller e-post:

Mobil: 90 08 16 99
E-post: petraeliza@hotmail.com

Denne studien er en masteroppgave på OsloMet.