Risikovurdering og reintegrering av radikaliserte i Norden

Prosjektet skal utvikle kunnskap om risikovurderinger og reintegrering av radikaliserte individer. Dette skal oppnås ved en kunnskapsoverføring mellom de Nordiske landene om utfordringer, tiltak og praksis ved bruk av risikovurderinger i arbeidet mot radikalisering og i arbeidet med reintegrering av radikaliserte individer.

  • Prosjektdeltakere

      Laster inn ...