Bilde fra mingling i kantine på skole. Jente i fokus. Foto: colourbox

Informasjon til ungdom som deltar

Er du med som deltaker i forskningsprosjektet Ungdom i endring?

Hei!

Dette er til deg som er ungdom og som er interessert i prosjektet Ungdom i endring. Takk for at du er interessert!

Hva er Ungdom i endring?

Vi på forskningsinstituttet NOVA forsker på barn og unge, og nå ønsker vi å finne ut mer om hvordan ungdom har det: Hva dere pleier å gjøre, og hva dere tenker om livet deres og samfunnet rundt dere. Hva er det som gjør at dere liker og ønsker ulike ting? Vi vil også finne ut hvordan dette forandrer seg over tid.

Derfor ønsker vi å snakke med deg om livet ditt når du er ca. tretten, og så kontakte deg igjen for å snakke mer når du er rundt femten, sytten og nitten år.

Vi er interesserte i å finne ut hvordan forskjellige ungdom har det, så derfor vil vi snakke med mange ulike folk. Når vi snakker med deg, er det for å bli kjent med deg – det er ingen svar som er riktig eller feil!

Hva må du gjøre?

Hvis du har lyst til å være med som deltager i forskningsprosjektet, må du først høre om dine foreldre/foresatte syns at det er greit at du er med. Så må dere skrive under på et samtykkeskjema.

Å være med på et intervju vil foregå omtrent sånn: Først vil vi be dere svare på noen spørsmål som vi putter inn i et skjema. Disse spørsmålene vil være helt like for alle ungdommene som deltar. Det er bakgrunnsspørsmål om familiebakgrunn, alder, kjønn og så videre.

Så vil vi snakke litt løsere sammen, om tre ulike temaer. Det første vil være at dere forteller om hva dere har gjort en hel dag for ikke så lenge siden. Det andre vil være at vi snakker om hvordan livet deres har vært til nå. Og det tredje vil være hvordan dere tenker om framtida.

Vi kontakter deg igjen etter to år, og da kan du velge om du har lyst til å være med igjen eller ikke. Men vi håper veldig at du har lyst til å snakke med oss igjen!

Hva skjer med det du forteller oss?

Vi kommer til å ta opp intervjuet på bånd, fordi da kan vi etterpå skrive ned alt som ble sagt. Vi kommer ikke til å bruke lydsporet til noe annet enn det. Når vi skriver ned alt du sa, skal vi ta bort alt som gjør at noen kan kjenne igjen at det var akkurat deg vi snakket med.

Utskriftene fra intervjuene vil vi oppbevare på et sted som er helt sikkert, og der bare forskerne som er med på prosjektet får tilgang. Koblingsnøkkelen, som gjør det mulig for oss å kontakte deg igjen for å avtale hvert intervjutidspunkt og også for å spørre om du vil snakke med oss igjen når du blir eldre, vil oppbevares sikkert på et annet sted.

Vi forskere har taushetsplikt. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, og dataene vil oppbevares på Tjeneste for sensitive data. Datainnsamlingsdelen av prosjektet skal i utgangspunktet vare til 2026, men vi vil beholde kontaktinformasjon og transkripsjoner også etter dette. Det innebærer at vi kan komme til å kontakte dere på nytt når dere er blitt voksne.

Hva skal vi bruke det til?

Vi ønsker å skrive om det vi lærer, i rapporter og vitenskapelige artikler. Dette vil være noe mange kan lese, men da skal vi skifte navn på alle som deltar, og navn på steder og skolen din og lignende. Hvis det er noen ting som gjør at dere kan kjennes igjen selv om vi har skiftet navnet deres, skal vi sørge for å gjøre det sånn at dere ikke kan kjennes igjen allikevel.

MÅ jeg være med på dette?

Nei, det er frivillig å delta i prosjektet. Og selv om du og foreldrene dine sier ja til å være med nå, kan du ombestemme deg når du vil, uten at du må si hvorfor. Hvis du på hvilket som helst tidspunkt ønsker å trekke deg, anonymiserer vi intervjuene du har vært med på.

Hvem er vi?

Vi er fem forskere som alle jobber på forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Vi heter Ingunn Eriksen, Ingrid Smette, Idunn Seland, Guro Ødegård og Kari Stefansen. Ingunn leder prosjektet, og om du lurer på noe om prosjektet, kan du godt kontakte henne. Hvem av oss du kommer til å møte, avhenger av hvor du bor. Vi har alle jobbet med ulike sider av det å være ungdom i mange år.

Hvem betaler?

I første omgang er Ungdom i endring betalt av NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet, men vi kommer til å søke eksterne aktører om midler til å følge opp for senere intervjuer og til analyse av datamaterialet.

Lurer du på noe?

Hvis det er noe du/dere lurer på, kan du kontakte prosjektleder for Ungdom i endring:

  • Ungdom i endring

    Prosjektet tar for seg hvordan sosial ulikhet utspiller seg i ungdomstida.