English version

Diversity Studies Centre Oslo (DISCO)

Økende mangfold gir både store muligheter og utfordringer i vår tid. Diversity Studies Centre Oslo (DISCO) samler forskere ved OsloMet for å utvikle det første fagmiljøet i Norge for å studere mangfold.