English version

Profesjonsetikk

Denne forskningsgruppen hører til Senter for profesjonsstudier (SPS) og studerer etiske og normative spørsmål med spesiell relevans for profesjoner og profesjonsutøvelse.

Medlemmer
16
Prosjekter
1
Ph.d.-prosjekter
9
Sentrale temaer
9

Vi er en tverrfaglig sammensatt gruppe som anvender teorier og metoder både fra normativ etikk og empirisk vitenskap. Et overordnet mål med vår forskning er å stimulere til økt refleksjon over etiske dilemmaer og problemstillinger som oppstår i profesjonelt arbeid, for eksempel i profesjonelles møte med brukere og samfunnets forventninger.

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  Sentrale forskningsinteresser for gruppen er etiske og normative problemstillinger knyttet til informert samtykke, autonomi (selvbestemmelse), paternalisme, distributiv rettferdighet, reservasjonsrett, personvern, taushetsplikt, ekspertise, profesjonelt ansvar og varsling. Vi forsker også på etiske problemstillinger knyttet til innføring av nye digitale teknologier i profesjonelt arbeid. 

 • Prosjekter

  Autonomy and Manipulation: Enhancing Consent in the Health-Care Context, 2016-2020, Norges forskningsråd, FRIHUMSAM.

 • Ph.d.-prosjekter

  • Navigating the Research System with Integrity: Legal, Social and Individual Perspectives, Knut Jørgen Vie.

  Avsluttede prosjekter:

  • Taking  Roles Seriously. On Professional Duty and Virtue, Andreas Eriksen (2016).
  • What We Owe Our Children. Relationships and Obligations in Public Care, Erik Christopher Gundersen (2018).
  • Which Patient’s Keeper? Partially and Justice in Nursing Care, Marita Nordhaug (2013).
  • Values and the Role of Scientists in Policymaking, Torbjørn Gundersen (2018).
 • Publikasjoner

 • Samarbeidspartnere