English version

Vil du delta i et intervju om hvordan det er å motta sosialhjelp?

Vi søker deltakere til studie om hvordan det er å motta sosialhjelp. Ditt bidrag er viktig for å kunne kartlegge hvordan det er å leve på sosialhjelp.

Vil du delta i et prosjekt hvor vi undersøker behov til personer og husholdninger som mottar økonomisk sosialhjelp i Norge? Vi skal blant annet undersøke forbruk av mat og drikke, klær og skotøy, transport og andre ting man trenger i hverdagen. Dette er et tema det er forsket lite på, og din deltakelse vil være et viktig bidrag for å kunne kartlegge hvordan det er å leve på sosialhjelp.

Hva vil det si å delta?

Er du interessert i å delta i dette prosjektet?

Legg gjerne igjen kontaktinformasjonen din ved å følge en av lenkene under, eller kontakt Markus Lynum for en uforpliktende prat om prosjektet.

Kontakt

Laster inn ...

Om prosjektet

  • Om prosjektet

    I dette prosjektet skal SIFO utarbeide et kunnskapsgrunnlag for Arbeids- og inkluderingsdepartementets arbeid med å vurdere de statlige veiledende retningslinjene for økonomisk sosialhjelp. Forskningsprosjektet har som mål å undersøke hvilke forbruksbehov tjenestemottakere av økonomisk sosialhjelp har, og hva et forsvarlig livsopphold er for gruppen og for ulike brukerkategorier med tanke på stønadslengde.

    Vi ønsker å gi konkret innsikt i kostnader og konsekvenser knyttet til å motta økonomisk sosialhjelp. For å gjøre dette samler vi inn informasjon på en rekke forskjellige måter, som blant annet gjennom intervjuer og spørreundersøkelser. Vi gjør dette for å kunne ta hensyn til både inntekten man får gjennom sosialhjelp og utgiftene man har. I den forbindelse er det viktig for oss lære om erfaringene til mottakere av sosialhjelp, sånn at vi kan bidra med mer nyansert kunnskap om hvordan det er å leve på sosialhjelp og den økonomiske situasjonen man da befinner seg i.

  • Forskere

    Laster inn ...