English version

Differensiering av læreryrket

Lærerspesialistordningen kom på plass høsten 2015, og innebærer at 200 lærere trer inn i nye formaliserte, spesialiststillinger med økt lønn og delvis redusert undervisningstid.

Lærerspesialistene skal være pådrivere for det faglige utviklingsarbeidet på skolen, og har enten norsk eller realfag som sitt spesialiseringsområde. Den historisk sett egalitære lærerprofesjonen tillegges dermed flere nye elementer. Dette dreier seg blant annet om en rolledifferensiering og kunnskapsspesialisering som i liten grad har vært til stede i læreryrket tidligere (Donaldson et al, 2008).
Følgende problemstilling vil derfor være overordnet i prosjektet:
Hvilken posisjon har spesialiserte lærere i skolen, og hvordan bidrar de til skolenes faglige utviklingsarbeid?

Spørsmålet vil besvares gjennom tre del-problemstillinger:

Hovedveileder er Sølvi Mausethagen og Joakim Caspersen er biveileder.

Kontakt

Laster inn ...