English version

Tillit til profesjoner

Ph.d.-prosjekt som tar for seg ulike faktorer som påvirker tilliten til profesjoner og institusjoner som ansetter dem.

Tillit er en avgjørende faktor i interaksjoner mellom profesjonelle og individer. Statsvitenskapelig litteratur har understreket betydningen av velferdsstatens institusjoner for tillit i samfunnet, men har ofte sett bort fra profesjonelles rolle. Prosjektet tar for seg noen faktorer som påvirker tilliten til profesjoner og institusjoner som ansetter dem i Norge.

Kvantitative analyser av originale survey-data brukes for å belyse følgende problemstilling: Varierer graden av tillit til profesjonelle yrkesutøvere med egenskapene til yrket, yrkesutøver og blant sosiale grupper? Er slike effekter mediert av egenskapene til de institusjoner som ansetter yrker, og har de betydning for graden av tillit i samfunnet?

Den første delen undersøker om tilliten velferdsstatens yrker og institusjoner er påvirket av ens sosialstatus. Sosialbakgrunn kan påvirke kvaliteten på tjenestene som mottas fra fagfolk. Deretter, ved hjelp av en kvasi-eksperimentell vignett undersøkes om kvinner og minoriteter er tillitsdiskriminerte i legeprofesjonen.

Videre skal forholdet mellom tillit til institusjoner og profesjonelle undersøkes i lys av respondentens politiske preferanser og trekk ved institusjoner. Koblingen mellom tillit i samfunnet og tillit til velferdsstatens profesjonelle, med fokus på rettsvesenet, politiet, helsevesen, sosialarbeid, og i utdanningssektoren, undersøkes i den fjerde delen av prosjektet.

Hovedveileder

    Laster inn ...

     

    Kontakt

    Laster inn ...