English version
Ada Engebrigtsen

Ada Engebrigtsen

Kort om

Jeg har arbeidet mest med migrasjonsspørsmål, maktrelasjoner, tilpasningsprosesser, mobilitet og nomadisme med særlig fokus på den somaliske befolkningen i Norge og på norske og tilreisende rom/sigøynere

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Etnisitet   Innvandring   Migrasjon internasjonal   Rom Sigøyner   Tiggere

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Larsen, Kjersti; Simonsen, Jan Ketil; Engebrigtsen, Ada I. (2018). Introduction. Simonsen, Jan Ketil; Larsen, Kjersti; Engebrigtsen, Ada I. (Red.). Movement and Connectivity: Configurations of Belonging. Introduction. s. 1-16. Peter Lang Publishing Group.

Engebrigtsen, Ada I. (2018). Mobile Subjects: Power Relations and Tactics for Survival. Simonsen, Jan Ketil; Larsen, Kjersti; Engebrigtsen, Ada I. (Red.). Movement and Connectivity: Configurations of Belonging. kapitel 2. s. 45-72. Peter Lang Publishing Group.

Simonsen, Jan Ketil; Larsen, Kjersti; Engebrigtsen, Ada I. (2018). Movement and Connectivity: Configurations of Belonging. ISBN: 978-1-78707-550-4. 228 s. Peter Lang Publishing Group.

Engebrigtsen, Ada I. (2017). Kampen om mobilitet og sted: Hva kan antropologien tilføre forståelsen av «migrasjonskrisen»?. Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 28.

Engebrigtsen, Ada (2017). Key Figure of Mobility: The nomad. Social Anthropology . Vol. 25.

Engebrigtsen, Ada (2016). Lost between protective regimes: Roma in the Norwegian state. Seeberg, Marie Louise; Gozdziak, Elzbieta M. (Red.). Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Migration, Governance, Identities. Lost between protective regimes. Springer.

Engebrigtsen, Ada (2015). Educating the roma: The struggle for cultural autonomy in a seminomadic group in Norway. Social Inclusion . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/10642/2846

Engebrigtsen, Ada (2015). Invading Our homelands. New beggars in the streets of Oslo. Johansson, Magnus; Salonen, Taipo; Righard, Erica (Red.). Social Transformation in Scandinavian Cities. Nordic Perspectives on Urban Marginalisation and Social Sustainability. Kapitel 7. s. 143-161. Nordic Academic Press.

Danielsen, Kirsten; Engebrigtsen, Ada Ingrid (2014). Stovner - problemområde eller lutter idyll? : om forholdet mellom statistikk og erfaring. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 17.
http://hdl.handle.net/10642/2209

Engebrigtsen, Ada (2014). ROMA "ACTIVISM", THE MEDIA AND THE SPACE BETWEEN THE DEVIL AND THE DEEP BLUE SEA. Acta Ethnographica Hungarica .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig