English version
Anja Beate Sletteland

Anja Beate Sletteland

Kort om

Samfunnsgeograf (PhD) med spesialkompetanse på kommunikasjon i konflikter.

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Sletteland, Anja; Orgeret, Kristin (2019). Game of Trond - en slagmark i kampen om #metoo. Nytt Norsk Tidsskrift .

Sletteland, Anja (2018). Da #metoo kom til Norge: Et ufullendt normskifte mot seksuell trakassering. Tidsskrift for kjønnsforskning .

Jensehaugen, Jørgen; Sletteland, Anja (2013). Betingelsesløs fred: Forhandlinger i forkledninger. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier . Vol. 11.
https://www.academia.edu/7334747/Betingelseslos_fr...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig