English version
Anne Fogt

Anne Fogt

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Journalistikk

Vitenskapelige publikasjoner

Elvestad, Eiri; Fogt, Anne (2010). Trenger vi aviser når vi har Facebook? : barn og unges forhold til avis under omstilling. ISBN: 978-82-7147-334-1. 172 s. IJ-forlaget.
http://www.hoyskoleforlaget.no/index.asp?template=...

Fogt, Anne (2010). Journalistutdanningen i et mangfoldssamfunn. Kaldheim, Osmund (Red.). Innvandrere i norske medier. Medieskapt islamfrykt og usynlig hverdagsliv (Årsrapport IMDI 2009). Kapittel. s. 72-75.

Fogt, Anne; Sandvik, Margareth (2008). "We represent a potential, not a problem" young people's media use in diaspora. Nordicom Review . Vol. 29.

Fogt, Anne (2008). Grenseoverskridende nyhetsvaner. Ottosen, Rune; Krumsvik, Arne Håskjold (Red.). Journalistikk i en digital hverdag. Kapittel 14. s. 197-207. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Fogt, Anne (2008). Minoritetsstudenters nyhetsvaner og ufordringer for norsk journalistikk. ISBN: 978-82-579-4614-2. 93 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Fogt, Anne (2006). Unge stemmer inn i avisene. [tilt] .

Fogt, Anne (2004). Unge lesere mer lojale enn vi tror. Dagens Medier.

Fogt, Anne (2004). [Anmeldelse] Viktig bidrag til en stueren kriminaljournalistikk. Norsk Medietidsskrift .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig