English version
Ann-Hege Lorvik Waterhouse

Ann-Hege Lorvik Waterhouse

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag   Fagdidaktikk   Humaniora

Emner

Lærerutdanning   Kulturstudier   Materialitet   Kunst og håndverk   Kunstnerisk utviklingsarbeid   Barnehagelærerutdanning   Kunstmøte   Barn og kunst

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Myhre, Cecilie Ottersland; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2023). Metodologiske ut-viklinger i en mindre forskning. Myhre, Cecilie Ottersland; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Metodologiske ut-viklinger : Om kvalitativ og postkvalitativ forskning i barnehagefeltet. s. 13-28. Fagbokforlaget.
https://doi.org/9788245035445

Waterhouse, Ann Hege Lorvik (2023). Haptiske foto-graferinger som data-bliven og affektive hendelser i tid, rom og materialitet. Myhre, Cecilie Ottersland; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Metodologiske ut-viklinger : Om kvalitativ og postkvalitativ forskning i barnehagefeltet. Fagbokforlaget.

Waterhouse, Ann Hege Lorvik (2023). Fra observasjon mot observa(k)sjon. Myhre, Cecilie Ottersland; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Metodologiske ut-viklinger : Om kvalitativ og postkvalitativ forskning i barnehagefeltet. Fagbokforlaget.

Myhre, Cecilie Ottersland; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2023). Metodologiske ut-viklinger : Om kvalitativ og postkvalitativ forskning i barnehagefeltet. ISBN: 9788245035445. 244 s. Fagbokforlaget.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2022). Skapende friluftsliv - å forme og formes med tre som jorda materiale i barnehagen. Hov, Asbjørn Magnar (Red.). Friluftsliv som utgangspunkt for naturfaglige oppdagelser og samtaler.. s. 96-110. Cappelen Damm Akademisk.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Otterstad, Ann Merete; Boucher, Kelly (2022). “Jeg skal sjekke”: Urban buggy-wayfaring and adventurous lines with data-ing and reconfigurations of children<sup>1</sup>. Contemporary Issues in Early Childhood. Vol. 23.
https://doi.org/10.1177/14639491221117551

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2021). I materialenes verden perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet. ISBN: 9788245038828. 186 s. Fagbokforlaget.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Søyland, Lovise; Carlsen, Kari (2019). Eksperimentelle utforskinger av materialer og materialitet i transmaterielle landskaper. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 12.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.2648

Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2019). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. ISBN: 978-82-02-63216-8. 259 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://www.cappelendamm.no/_digitale-barnehagepra...

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2019). Kneipbrød og piksler – med bildeboka ut i rommet gjennom visuelle og romlige transformasjoner. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter . s. 92-114. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig