English version
Angelika Schafft

Angelika Schafft

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Arbeidslivsforskning   Kriminologi   Arbeidsinkludering

Land

Norge

Forskningsprosjekter

  • Future

    Prosjektet er en oppfølging av unge mellom 16 og 21 år som har gjennomgått grunnskole eller tilsvarende opplæring, med lovfestet rett til videregående opplæring, som har utfordringer med å skaffe seg og beholde en læreplass etter å ha fullført to år på videregående skole.

Vitenskapelige publikasjoner

Frøyland, Kjetil; SCHAFFT, Angelika; SPJELKAVIK, Øystein (2019). Tackling increasing marginalization: Can support-side approaches contribute to work inclusion?. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781351169967-14

Frøyland, Kjetil; SCHAFFT, Angelika; Thorkildssen, Pia Sofi (2014). Hindringer og muligheter for mennesker med utviklingshemning eller lærevansker. Frøyland, Kjetil; SPJELKAVIK, Øystein (Red.). Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. s. 242-261. Gyldendal Akademisk.

SCHAFFT, Angelika; SPJELKAVIK, Øystein (2014). Arbeidsgiveres erfaringer med inkludering. Frøyland, Kjetil; SPJELKAVIK, Øystein (Red.). Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. s. 156-173. Gyldendal Akademisk.

SCHAFFT, Angelika (2014). Om lederstøtte når ansatte sliter psykisk. Frøyland, Kjetil; SPJELKAVIK, Øystein (Red.). Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. s. 189-205. Gyldendal Akademisk.

Falkum, Eivind; SCHAFFT, Angelika; SPJELKAVIK, Øystein (2014). Arbeidsgivernes rolle i inkluderingen. Frøyland, Kjetil; SPJELKAVIK, Øystein (Red.). Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. s. 142-155. Gyldendal Akademisk.

Hegelstad, Wenche; Heitmann, Lena; Kydland, Randi; SCHAFFT, Angelika (2014). Psykiske lidelser og arbeidsdeltakelse. Frøyland, Kjetil; SPJELKAVIK, Øystein (Red.). Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. s. 208-222. Gyldendal Akademisk.

SCHAFFT, Angelika (2014). Employer guides: Improving job retention for people with mental health issues. Experiences from a Norwegian pilot project. Journal of Vocational Rehabilitation. Vol. 41.
https://doi.org/10.3233/JVR-140695

SCHAFFT, Angelika (2013). Om å komme seg i arbeid. Norvoll, Reidun (Red.). Samfunn og psykisk helse. Samfunnsvitenskapelige perspektiver. s. 188-212. Gyldendal Akademisk.

Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (2011). Kvalifiseringsprogrammet - sosialklientenes vei til arbeidslivet?. Andreassen, Tone Alm; Fossestøl, Knut (Red.). NAV ved et veiskille: organisasjonsendring som velferdsreform. s. 127-146. Gyldendal Akademisk.

SCHAFFT, Angelika (2007). Ansettelse av personer med psykiske lidelser i ordinære bedrifter: vi må forstå arbeidsgivernes grunner. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 4.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig