English version
Anne Solberg

Anne Solberg

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Barnevern   Kvalitativ metode   Barndom   Barns aktiviteter

Vitenskapelige publikasjoner

Solberg, Anne (2014). Reflections on interviewing children living in difficult circumstances: courage, caution and co-production. International Journal of Social Research Methodology: Theory and Practice . Vol. 17.

Solberg, Anne (2008). Ulike måter å ivareta barna på - fra en studie av hvordan barnevernet håndterer saker med vold. Tidsskriftet Norges Barnevern .

Solberg, Anne (2007). "Hur forhåller sig barn til våld i hemmet?" I Maria Eriksson (red.): Barn som upplever våld. Nordisk forskning och praktik. ISBN: 978-91-7205-508-7. 271 s.

Solberg, Anne; Mossige, Svein (2005). Hvordan håndterer barnevernet seksuelle overgrep og vold i familien. Tidsskriftet Norges Barnevern .

Solberg, Anne (2004). Hvordan forholder barn seg til vold i hjemmet. Tidsskriftet Norges Barnevern .

Solberg, Anne (2001). "Hidden Sources of Knowledge of Children's Work in Norway". In Mizen,P.,Pole,C.,and Bolton,A.(eds): Hidden Hands: International Perspectives on Children's Work and Labour in Industrialised Countries. ISBN: 0-415-24244-4. 190 s. RoutledgeFalmer.

Solberg, Anne (1997). "Negotiating Childhood: Changing Constructions of Age for Norwegian Children" in James,A.& A.Prout(eds): Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood. ISBN: 0-7507-0703-8. 260 s. Falmer Press.

Solberg, Anne (1996). The Challenge in Child Research:From 'Being' to 'Doing', in (Brannen. J. and M.O. Brien eds): Children in Families. Research and Policy. ISBN: 0-7507-0476-4. 224 s. Falmer Press.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig