English version
Astrid Helene Olsen

Astrid Helene Olsen

Kort om

Jeg jobber i Eksamensteamet ved Seksjon for opptak og vurdering. Mine arbeidsoppgaver omfatter systemforvaltning av Inspera og eksamensstatistikk. Jeg koordinerer superbruker Inspera-gruppen på OsloMet og er OsloMet sin kontaktperson i møter med Inspera og Sikt. Jeg er publisist på student- og ansattsidene om eksamen og jobber også med informasjon til studenter. I tillegg jobber jeg med gjennomføringen av skoleeksamener, ved å jobbe vakter i Silurveien 2. 

Henvendelser om eksamen kan sendes til eksamen@oslomet.no.

Administrative arbeidsområder

Felles studentsystem FS   Nettpublisering   Statistikk   Studentinformasjon   Eksamen