English version
Aurora Berg

Aurora Berg

Kort om

Aurora er utdannet sosiolog (2019) og jobber som rådgiver i Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA. Hun er med på ulike prosjekter i seksjonen, blant annet Ung i Norge, Ungdata junior og NYRIS, og har sitt interessefelt innen ungdom, utdanning og ulikhet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Ung i Norge

    Ung i Norge er Norges første store longitudinelle ungdomsundersøkelse og følger personer fra ungdomsårene og inn i voksen alder. Siste datainnsamling ble gjennomført høsten 2020 og våren 2021.

  • Ungdata

    Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.

  • Ungdata junior

    Ungdata junior er en spørreskjemaundersøkelse til elever på 5.–7. trinn. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge de mest sentrale områdene i barns liv.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Berg, Aurora (2021). Klassetilpasset rådgivning i skolen. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. 4. s. 91-108. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig