English version
Håvard Brede Aven

Håvard Brede Aven

Vitenskapelige publikasjoner

Aven, Håvard Brede (2018). Kunnskap, regime og kunnskapsregime. Om bruken av omgrepet kunnskapsregime. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 2.

Aven, Håvard Brede; Innset, Ola (2018). Konservatisme, nyliberalisme og statsdrift. Høyres syn på statseid industri 1945–1981. Historisk Tidsskrift (Norge) . Vol. 97.

Aven, Håvard Brede (2016). Statleg ingeniørkunst. Ingeniørane og etableringa av statlege industriselskap i Noreg, 1945–1949. Sogner, Knut; Lie, Einar; Aven, Håvard Brede (Red.). Entreprenørskap i næringsliv og politikk. Festskrift til Even Lange. 6. Novus Forlag.

Sogner, Knut; Lie, Einar; Aven, Håvard Brede (2016). Entreprenørskap i næringsliv og politikk. Festskrift til Even Lange. ISBN: 978-82-7099-854-8. 324 s. Novus Forlag.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig