English version
Beverley Goldshaft

Beverley Goldshaft

Fagområder

Emner

Forskningsbasert lærerutdanning   Ledelse og utdanning   Profesjonell utvikling i lærerutdanning   Praktiske arkitekturer   Timeforskning   Observasjon i praksis   Profesjonsveiledning

Land

Australia   Norge

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Goldshaft, Beverley ; Sjølie, Ela; Johannesen, Monica (2022). Student teachers’ research and development (R&D) practice - constraining and supporting practice architectures. Pedagogy, Culture & Society.
https://doi.org/10.1080/14681366.2022.2140698Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig