English version
Britt Andersen

Britt Andersen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Sandaker, Ingunn ; Andersen, Britt ; Ree, Gunnar (2014). Byråkrati, variasjon og læring. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 41.

Andersen, Britt ; Ree, Gunnar ; Sandaker, Ingunn (2010). A Web of Learning Opportunities. 13 s. European Journal of Education. Vol. 45.
https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2010.01440.x

Sandaker, Ingunn ; Andersen, Britt (2008). Complexity and learning regions : learning regions as complex adaptive systems. Doyle, L (Red.). Building stronger communities. Connecting research, policy and practice. s. 50-66. NIACE - National Institute of Adult Continuing Education.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig