English version
Brita Aasprang

Brita Aasprang

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Aasprang, Brita (2022). Arbeidstilknytning blant unge etter tiltak: I hvilken grad har den geografiske konteksten betydning?. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Red.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet. Kapittel 5. s. 119-139. Cappelen Damm Akademisk.

Bye, Rolf Johan; Ekle, Robert; Heide, Bjørnar; Aasprang, Brita; Antonsen, Stian (2014). When to worry? The relationship between modeled risk and perceived risk among helicopter pilots. Steenbergen, Raphaël; van Gelder, P.H.A.J.M.; Miraglia, S.; Vrouwenvelder, A.C.W.M. (Red.). Safety, reliability and risk analysis : beyond the horizon : proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2013, Amsterdam, the Netherlands, 29 September-2 October 2013. Chapter 29. s. 259-267. CRC Press.

Aasprang, Brita (2013). Norske bønders syn på klimaendringer og klimatilpasning. Almås, Reidar; Bjørkhaug, Hilde; Campbell, Hugh; Smedshaug, Christian Anton (Red.). Fram mot ein berekraftig og klimatilpassa norsk landbruksmodell. Kap. 11. s. 253-299. Akademika forlag.
https://hdl.handle.net/11250/3032388Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig