English version
Carl-Henrik Bergsjø

Carl-Henrik Bergsjø

Vitenskapelige publikasjoner

Løndal, Knut; Lund, Siv; Bergsjø, Carl-Henrik (2016). Tilrettelegging for fysisk aktivitet i skolefritidsordningen i Oslo. FoU i praksis . Vol. 10.

Løndal, Knut; Bergsjø, Carl-Henrik (2007). Skolefritidsordningen: Barns aktivitetstid?. Karlsen, Geir; Guldal, Tale M.; Rønning, Frode; Løkken, Gunvor; Steen-Olsen, Tove Herborg (Red.). FoU i Praksis 2006. Artikkel. s. 197-210. Tapir Akademisk Forlag.
http://hdl.handle.net/10642/887Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig