English version
Camilla Vislie

Camilla Vislie

Vitenskapelige publikasjoner

Gundersen, Tonje; Vislie, Camilla Cecilie (2019). Voldsutsatte med funksjonsnedsettelser - individuelle og strukturelle barrierer mot å søke hjelp. Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. 9. s. 159-177. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig