English version
Dag Willy Tallaksen

Dag Willy Tallaksen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Forebyggende medisin   Sykepleievitenskap

Emner

Selvmord   Psykisk helsearbeid   Selvmordsforebygging

Regioner

Nord-Amerika   Vest-Europa

Vitenskapelige publikasjoner

Schneider, Marthe; Tallaksen, Dag Willy; Haukland, Magne; Haugstad, Gro Killi (2021). If I stop, then what am I supposed to do? The experiences of sexual intimacy of women who live with provoked vestibulodynia. 17 s. Health Care for Women International .

Halvorsen, Merete; Edeklev, Camilla; Tallaksen, Dag Willy; Tveiten, Sidsel (2018). Helsepersonells anerkjennelse av personer med hydrocephalus påvirker selvfølelsen. Sykepleien Forskning .

Svennevig, Gitte; Haukland, Magne; Tallaksen, Dag Willy (2016). Fangers opplevelse av skam og stolthet etter soning. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab . Vol. 103.

Tallaksen, Dag Willy; Lindmark, Johan (2015). Det trengs mange og handlekraftige (første)hjelpere!. Suicidologi . Vol. 20.
http://hdl.handle.net/10642/3128

Tallaksen, Dag Willy (2014). Livets farlige ytterpunkter. Om selvmordsatferd, vendepunkt og empowerment. Tveiten, Sidsel; Boge, Knut (Red.). Empowerment i helse, ledelse og pedagogikk - nye perspektiver. Kapittel 4. s. 61-69. Gyldendal Akademisk.

Tallaksen, Dag Willy; Bråten, Kirsten; Tveiten, Sidsel (2013). …You are not particularly helpful as a helper when you are helpless” A qualitative study of Public Health Nurses and their professional competence related to suicidal adolescents. Vård i Norden . Vol. 33.
http://hdl.handle.net/10642/1460

Tallaksen, Dag Willy (2009). Når du er suicidal, er du som et døende menneske. Suicidologi . Vol. 14.

Lander, Hans; Tallaksen, Dag Willy (2007). Innsats over mange år gir resultater: positiv evaluering av undervisningsprogrammet Vivat. Suicidologi . Vol. 12.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig