English version
Ellen Beate Hellne-Halvorsen

Ellen Beate Hellne-Halvorsen

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Blixen, Tatjana Bru; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2022). «All teachers are language teachers» A Norwegian Study on How Teachers in Vocational Education and Training Programs Experience and Reflect on Complementary Literacy Practices and Didactic Strategies in Multicultural Classrooms. Teräs, Marianne; Kontio, Janne; Moreno Herrera, Lazaro; Gougoulakis, Petros (Red.). Emergent Issues in Research on Vocational Education & Training Vol. 7. s. 307-341. Bokförlaget Atlas.
https://doi.org/https://www.edu.su.se/polopoly_fs/...

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2021). Kontekstbegrepet i sosiokulturell forskning på literacy. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling.
https://doi.org/10.7577/sjvd.4310

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge (2021). Writing Competences in Norwegian Vocational Education and Training: - How Students and Apprentices Express their Professional Competences. 21 s. Vocations and Learning. Vol. 14.
https://doi.org/10.1007/s12186-020-09262-0

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Spetalen, Halvor (2020). Arbeid med skriving i yrkesfaglærerutdanningen. 33 s. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 14.
https://doi.org/10.5617/adno.8026

Bergsli, Oddhild; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2020). Kvinner med innvandrerbakgrunn og deres møte med helsearbeidere. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling.
https://doi.org/10.7577/sjvd.3137

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2019). To kontekster - to skrivepraksiser? Skriving i skole og bedrift i fag- og yrkesopplæringen. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 9.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.199143

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2018). Skrivekyndighet hos profesjonsutøvere i det yrkespedagogiske feltet. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Red.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. Universitetsforlaget.

Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (2018). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. ISBN: 9788215028644. 324 s. Universitetsforlaget.

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2016). Å studere yrkesfaglæreres skrivearbeid: teoretiske og metodiske implikasjoner. Goth, Ursula-Georgine Småland (Red.). Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. s. 178-197. Gyldendal Akademisk.

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2007). Fagskriving og fagforståelse hos tospråklige studenter. En studie av tekster i profesjonsutdanninger En forskningsrapport. ISBN: 9788248800286. 136 s. Høgskolen i Akershus.
http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_11...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig