English version
Brit Johanne Eide

Brit Johanne Eide

Vitenskapelige publikasjoner

Os, Ellen; Winger, Nina; Eide, Brit Johanne (2019). Visjoner om kvalitet. Barnehagelæreres synspunkter på hva som kan gjøre barnehagen bedre for barn under tre år. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Red.). Blikk for barn. Artikkel 2. s. 31-54. Fagbokforlaget.

Eide, Brit Johanne; Winger, Nina; Wolf, Kristin Danielsen (2019). Alt henger sammen – Hverdagslogistikk og små barns muligheter for tilhørighet i barnehagen. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 18.

Winger, Nina; Eide, Brit Johanne (2018). Omsorg og livskvalitet i barnehagen. Østrem, Solveig (Red.). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. kapittel 3. s. 47-66. Cappelen Damm Akademisk.

Eide, Brit Johanne; Winger, Nina (2018). "...være grei og snill og forøvrig kan man gjøre hva man vil "? Medvirkningens kår i dagens barnehage. Wolf, Kristin Rognerud Danielsen; Svenning, Sverre Bjørn (Red.). Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen. kapittel 3. s. 27-42. Universitetsforlaget.

Eide, Brit Johanne; Winger, Nina; Dahle, Hanne Fehn; Wolf, Kristin Rognerud Danielsen (2017). Småbarns livskvalitet og utfordrende hverdagslogistikk. Barnehagefolk . Vol. 4.

Eide, Brit Johanne; Winger, Nina; Wolf, Kristin Rognerud Danielsen; Dahle, Hanne Fehn (2017). "Ei linerle vet at hun er ei linerle." En kvalitativ studie av små barns "wellbeing" i barnehagen. Barn – forskning om barn og barndom i Norden . Vol. 35.

Dahle, Hanne Fehn; Eide, Brit Johanne; Winger, Nina; Wolf, Kristin Danielsen (2016). Livskvalitet for de yngste barna i barnehagen. Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (Red.). Blikk fra barnehagen. Artikkel 3. s. 43-67. Fagbokforlaget.

Winger, Nina; Eide, Brit Johanne (2015). ”Nytråkk” i gamle spor. Retrospektivt blikk på hverdagslivet i en småbarnsgruppe. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 9.
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/dow...

Alvestad, Torgeir; Bergem, Helen; Eide, Brit Johanne; Johansson, Jan-Erik; Os, Ellen; Pálmadóttir, Hrönn; Pramling Samuelsson, Ingrid; Winger, Nina (2014). Challenges and dilemmas expressed by teachers working in toddler groups in the Nordic countries. Early Child Development and Care . Vol. 184.
http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2013.807607

Os, Ellen; Eide, Brit Johanne (2013). Småbarn og fellesskap i samlingsstunder og under måltider. Greve, Anne; Mørreaunet, Sissel; Winger, Nina (Red.). Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen. 15. s. 209-226. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig