English version
Eivind Jacobsen

Eivind Jacobsen

Kort om

Eivind Jacobsen er Instituttdirektør for SIFO, har grunnutdanning som sosiolog og en PhD i Vitenskapsstudier. Jacobsen har jobbet som oppdragsforsker på SIFO siden 1989. Arbeidsfeltet har variert over tid, fra analyser av verdikjeder, varehandel, teknologi, konkurranseforhold og forbrukerinnflytelse, til studier av handleatferd og hverdagslivspraksiser. Jacobsen har også vært opptatt forbrukerorganisering og forbrukerpolitikk og av betingelsene for politisk/etisk forbruk.
Jacobsen tok doktorgraden (2013) på en studie av mathåndteringspraksiser i private hjem. I samarbeid med mikrobiologer og eksperter på matrisiko så han på vanlige forbrukeres vaner, oppfatninger og materielle forutsetninger for trygg matlaging.
I de senere årene har Jacobsen teoretisk vært inspirert av mot såkalt praksis teori (Warde, Schatzki) og materiell semiotikk (Law, Latour), der det vanemessige, performative og materielle ved forbrukerhverdagen har fått oppmerksomhet. I den sammenheng har han også vært opptatt av forbrukerrollens historisk skiftende karakter, formet av sosiale, politiske og teknologiske forutsetninger.
Jacobsen er også opptatt av viktigheten av at forskningen er multi- og transdisiplinær. For å forstå en mangetydig virkelighet kreves det ulike tilnærminger og perspektiver som kan utfordre og utfylle hverandre.

Vitenskapelige publikasjoner

Jensen, Thor Øivind; Jacobsen, Eivind ; Knudsen, Morten W.; Schjelderup, Gerhard Emil (2021). Forbrukersosiologi. ISBN: 978-82-450-3376-2. 657 s. Fagbokforlaget.

Jacobsen, Eivind (2021). Politisk forbruk - mellom borger og forbruker. Jensen, Thor Øivind; Jacobsen, Eivind; Knudsen, Morten W.; Schjelderup, Gerhard Emil (Red.). Forbrukersosiologi. Fagbokforlaget.

Jacobsen, Eivind (2019). Matvaresystem og matvaremerking. Holthe, Asle; Aadland, Eli Kristin; Viig, Nina Grieg (Red.). Mat og helse i grunnskolelærerutdanningene. s. 217-229. Fagbokforlaget.

Jacobsen, Eivind (2018). Krambua, supermarkedet og e-handelen. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. s. 76-87. Universitetsforlaget.

Jacobsen, Eivind ; Storm-Mathisen, Ardis ; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (2018). Markedsføring - samfunnsvitenskapelige perspektiver. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. s. 11-22. Universitetsforlaget.

Storm-Mathisen, Ardis ; Jacobsen, Eivind ; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (2018). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. ISBN: 978-82-15-02591-9. 217 s. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/mar

Jacobsen, Eivind (2015). The future of the shop and shopping. Strandbakken, Pål; Gronow, Jukka (Red.). The consumer in society : A tribute to Eivind Stø. s. 251-265. Abstrakt forlag.

Røssvoll, Elin Halbach; Lavik, Randi Kristine; Ueland, Øydis; Jacobsen, Eivind ; Hagtvedt, Therese; Langsrud, Solveig (2013). Food safety practices among Norwegian consumers. Journal of Food Protection. Vol. 76.
https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-12-269

Lien, Marianne Elisabeth; Jacobsen, Eivind (2013). Food marketing. Murcott, Anne; Belasco, Warren; Jackson, Peter (Red.). The handbook of food research. s. 258-274. Bloomsbury Academic.

Røssvoll, Elin halbach; Ueland, Øydis; Hagtvedt, Therese; Jacobsen, Eivind ; Lavik, Randi Kristine; Langsrud, Solveig (2012). Application of Hazard Analysis and Critical Control Point Methodology and Risk-Based Grading to Consumer Food Safety Surveys. Journal of Food Protection. Vol. 75.
https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-11-545

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig