English version
Flavia Devonas Hoffmann

Flavia Devonas Hoffmann

Kort om

Jeg har en master i filosofi fra Universitet Wien, en bachelor i dans- og teatervitenskap fra Universitet Bern, og et Certificate of Higher Education, Dance Education ved Royal Academy of Dance. Mine faglige interesser er estetiske læreprosesser, kunstpedagogiske møter og epistemologi. Mitt doktorgradsprosjekt ser på tversektorielt samarbeid mellom skole- og kunstfeltet, med den kulturelle skolesekken som case. Jeg har jobbet flere år som danselærer i norske kulturskoler og ved siden av PhD-prosjektet jobber som freelance koreograf og kulturprodusent.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Devonas Hoffmann, Flavia (2024). Learning to navigate in the unknown: attuning to affordances in artist visits in schools. Pedagogy, Culture & Society.
https://doi.org/10.1080/14681366.2024.2338810

Devonas Hoffmann, Flavia ; Karlsen, Kristine Høeg (2022). Choreographic Infrastructuring for Design Things: A New Method for Participatory Design in Teacher Education. Vlachokyriakos, Vasilis (Red.). Embracing Cosmologies: Expanding Worlds of Participatory Design, Proceedings of the 17th Participatory Design Conference . s. 230-240. Association for Computing Machinery (ACM).
https://doi.org/10.1145/3536169.3537796

Hoffmann, Flavia Ursula Devonas (2020). Exploring The Body–Landscape Relationship Through Dance Film. Nordic Journal of Dance: practice, education and research. Vol. 11.
https://doi.org/10.2478/njd-2020-0004Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig