English version
Fredrik Tønnesen

Fredrik Tønnesen

Kort om

Eg er filosofistudent på Universitetet i Oslo, og mastergradsstipendiat hjå Senter for profesjonsstudiar. Eg interesserer meg mest for den filosofiske tradisjonen i Europa som kjem etter skrivinga til Immanuel Kant. Med bakgrunn i dette engasjerer eg meg for spørsmål i skjeringspunktet mellom forsking, samfunnsliv og arbeidsliv. Eg skriv masteroppgåve om læraren som drivar av politisk verksemd innanfor og utanfor klasserommet.