English version
Gunnar Haaland

Gunnar Haaland

Kort om

Dr. theol. på en avhandling om den jødiske historikeren Flavius Josefus og hans verk Contra Aipionem. Pågående forskning på jødisk liv i Norge, bibelresepsjon og utfordrende bildebøker. Underviser i religion, livssyn og etikk i full bredde fra Krishna og Kristus til konsekvensetikk. Underviser i jødedom og jødisk historie på utdanningsprogram for jødiske veiviesere.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Etikk   Fagdidaktikk   Litteraturvitenskapelige fag   Oldtidens historie   Religionsvitenskap, religionshistorie   Teologi

Emner

Bibelfag, Det gamle testamente   Bibelfag, Det nye testamente   Bibeloversettelse   Hebraisk språk   Jødedommen   Antisemittisme   Resepsjonsstudier   Josefus   Religion i barnehage og skole   Bildebøker   Barnebibler   Interreligiøse studier

Land

Israel

Vitenskapelige publikasjoner

Haaland, Gunnar (2022). Med barna i trappene: Jødisk gudstjeneste på Oslo-måten. Døving, Cora Alexa (Red.). Jødisk. Identitet, praksis og minnekultur. Kapittel 7. s. 225-246. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/jodisk

Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (2021). Introduction: Exploring Challenging Picturebooks in Education. Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (Red.). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. Introduction. s. 1-16. Routledge.
https://www.routledge.com/Exploring-Challenging-Pi...

Haaland, Gunnar; Karlsson, Eivind; Øgreid, Anne Kristine; Ommundsen, Åse Marie (2021). Exploring a Challenging Picturebook Gospel in the Classroom. Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (Red.). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. Chapter 10. s. 203-228. Routledge.
https://www.routledge.com/Exploring-Challenging-Pi...

Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (2021). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. ISBN: 9781003013952. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003013952

Haaland, Gunnar (2020). Who Are the Pharisees of Today? Gospel Reception in Norwegian Lectionary Resources. Nordic Interpretations of the New Testament, Challenging Texts and Perspectives. I. Text, Translation, and Reception. s. 59-74. Vandenhoeck & Ruprecht.
https://www.vr-elibrary.de/doi/10.13109/9783666554...

Haaland, Gunnar (2019). Jødisk humor hver fredag. Botvar, Pål Ketil; Gresaker, Ann Kristin; Hovdelien, Olav (Red.). Ingen spøk. En studie av religion og humor. Kapittel 9. s. 179-201. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Haaland, Gunnar (2016). Fra kristen til hedningkristen: Refleksjoner i møte med jødedommen. Dialogteologi på norsk. Kapittel 5. s. 80-101. Verbum Akademisk.
http://www.bibel.no/Verbum/Nettbokhandel/Tro__og__...

Haaland, Gunnar (2013). Othering the Jews from the Church Pulpit. Svartvik, Jesper; Wirén, Jakob (Red.). Religious Stereotypes and Interreligious Relations. Part III: Jewish-Christian Relations. s. 171-181. Palgrave Macmillan.
http://us.macmillan.com/religiousstereotypingandin...

Haaland, Gunnar (2013). Gått ut på dato? Landløftene, Midtøsten-konflikten og jødisk–kristne relasjoner. Sannhetens øyeblikk: Israel, Palestina og Den norske kirke. Del 2: Bibeltekster og bibelbruk. s. 77-99. Akademika forlag.
http://hdl.handle.net/10642/1653

Haaland, Gunnar (2012). An Intertextual Geography of Cultural Value: Flavius Josephus on the Inland Location of the Jewish People. Ulrich, Jörg; Brakke, David; Jacobsen, Anders-Christian (Red.). Invention, rewriting, usurpation : discursive fights over religious traditions in Antiquity. Theme 1: Reuse, Rewriting and Usurpation of Biblical and Classical Texts. s. 71-88. Peter Lang Publishing Group.
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.s...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig