English version
Guri Mette Vestby

Guri Mette Vestby

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Vestby, Guri Mette (2019). Byglød: å skape nytt liv i hjertet av små og mellomstore byer. Henriksen, Ida Marie; Tjora, Aksel (Red.). Bysamfunn. Kapittel 8. s. 108-120. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/bys...

Røe, Per Gunnar; Vestby, Guri-Mette (2013). Sosiokulturelle stedsanalyser: teorigrunnlag og metodologi. Førde, Anniken; Kramvig, Britt; Dale, Britt Engan; Berg, Nina Gunnerud (Red.). Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. Kapittel. s. 43-61. Akademika forlag.

Henningsen, Erik; Vestby, Guri-Mette (2012). Identitet og tilhørighet: mennesker og steder. Det regionale Norge 1950 til 2050. Kapittel 5. s. 93-111. Abstrakt forlag.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig