English version
Ivar Johannesen

Ivar Johannesen

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Johannesen, Ivar (2009). The Buffon Needle problem revisited in a Pedagogical Perspective. The Mathematica Journal . Vol. 11.
http://www.mathematica-journal.com/issue/v11i2/Joh...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig