English version
Jan Marius Kristiansen Gathen

Jan Marius Kristiansen Gathen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosialt arbeid

Emner

Representasjon   Interessegrupper   Politisk representasjon   Sårbar befolkning / sårbare befolkningsgrupper   Demokrati/Demokratisering   Deltagerdemokrati   Brukerperspektiv   Medvirkning   Empowerment   Velferdsstaten   Interesseorganisasjoner   Velferdstjenester

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Gathen, Jan Marius; Slettebø, Tor; Skjeggestad, Erik (2023). The Participation of People in Vulnerable Situations in Interest Organisations: A Qualitative Study of Representatives Views. Journal of Social Policy .

Gathen, Jan Marius; Slettebø, Tor; Skjeggestad, Erik (2022). User participation among people in vulnerable situations at service level. A scoping review exploring impact for individual stakeholders and services. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research . Vol. 7.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig