English version
Joakim Caspersen

Joakim Caspersen

Kort om

Joakim Caspersen har en PhD fra Senter for profesjonsstudier, på en avhandling om nyutdannede læreres møte med arbeidslivet, og forholdet mellom utdanning og arbeidsliv i profesjonsutdanninger. Han har hovedstilling som seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning, avdeling Mangfold og inkludering, og jobber der med utdanningsforskning fra barnehage til høyere utdanning.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Høyere utdanning   Lærerutdanning   Utdanning   Skole   Profesjonsstudier

Vitenskapelige publikasjoner

Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian (2023). Research-based teacher education in Norway – a longitudinal perspective. International Journal of Educational Research . Vol. 119.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...

Caspersen, Joakim; Wendelborg, Christian (2023). Inkludering i en ekskluderende skolefritidsordning. Bevegelsesfellesskap i oppveksten : kritiske perspektiver på inkludering og mangfold. Fagbokforlaget.

Wendelborg, Christian; Caspersen, Joakim (2023). Fysisk tilrettelegging i skolen sin betydning for inkludering i skole og fritid. Bevegelsesfellesskap i oppveksten : kritiske perspektiver på inkludering og mangfold. Fagbokforlaget.

Hygen, Beate Wold; Mjøen, Odd Morten; Caspersen, Joakim; Nilsen, Marianne (2023). Determinants of School Satisfaction in Times of Crisis According to Parents of Children with Special Educational Needs. European Journal of Special Needs Education .

Hermstad, Ingrid Holmedahl; Caspersen, Joakim; Buland, Trond Hallgeir (2020). Spenning og samspill når PPT skal tett på skolen. Psykologi i kommunen (PIK) .

Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian (2020). Placement training and learning outcomes in social work education. 14 s. Studies in Higher Education .
https://hdl.handle.net/11250/2732126

Caspersen, Joakim; Paulsen, Veronika (2019). Barnevernspedagogen som profesjonell skjønnsutøver. Studsrød, Ingunn; Paulsen, Veronika; Kvaran, Inge; Mevik, Kate Eileen (Red.). Barnevernspedagog : en grunnbok. Kap 14. s. 185-200. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/barnevernspeda...

Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim; Reymert, Ingvild S (2019). Reformer i UH-sektoren. Det muliges kunst. Knudsen, Jon Paschen; Lauvdal, Torunn (Red.). Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning. Kapittel 3. s. 75-98. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/11250/2624201

Caspersen, Joakim; Ekmann, Lisa; Sletterød, Niels Arvid; Wendelborg, Christian (2019). Når utsida skal inn. Samhandling mellom de interne og eksterne skolesystemene. Caspersen, Joakim; Wendelborg, Christian (Red.). Skolen vår!. Kapittel 9. s. 203-228. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/...

Røe, Melina; Caspersen, Joakim; Utvær, Britt Karin Støen; Wendelborg, Christian (2019). Kartlegging av elevenes læringsmiljø. Elevundersøkelsen som verktøy i skolens utviklingsarbeid. Caspersen, Joakim; Wendelborg, Christian (Red.). Skolen vår!. Kapittel 8. s. 177-202. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig