English version
Joar Skrede

Joar Skrede

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Kultursosiologi   Diskursanalyse   Vitenskapsteori   Kulturpolitikk   Kvalitativ metode   Kunstsosiologi   Bærekraftig byutvikling   Multimodalitet   Urban studies   Kritisk realisme   Heritage Studies   Sosialsemiotikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Berg, Sveinung Krokann; Skrede, Joar (2023). Y-blokkens skjebne - et forsøk på å forstå prosessen som ledet til riving. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring.

Guttormsen, Torgrim Sneve; Skrede, Joar; Guzman, Paloma; Fouseki, Kalliopi; Bonacchi, Chiara; Péres, Ana Pastor (2023). Assemblage urbanism: the role of heritage in urban placemaking. 17 s. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development.
https://doi.org/10.1108/JCHMSD-12-2022-0208

Skrede, Joar; Berg, Fredrik; Berg, Sveinung Krokann (2023). Kulturarv og regionreform. Kart og Plan.

Andersen, Bengt; Skrede, Joar (2023). Intervju som metode. ISBN: 9788202753375. 142 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://cappelendamm.no/_intervju-som-metode-bengt...

Andersen, Bengt; Skrede, Joar (2022). By eller forstad? En diskusjon av barnefamiliers flyttemotiver. Nordic Journal of Urban Studies. Vol. 2.
https://doi.org/10.18261/njus.2.1.1

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2022). The Emotional Element of Urban Densification. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability. Vol. 27.
https://doi.org/10.1080/13549839.2022.2034769

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2022). Visualising the past for the future: a social semiotic reading of urban heritage. 18 s. Social Semiotics.
https://doi.org/10.1080/10350330.2022.2035654

Guttormsen, Torgrim Sneve; Skrede, Joar (2022). Heritage and change management. Kalliopi, Fouseki; Cassar, May; Guillaume, Dreyfuss; Eng, Kelvin Ang Kah (Red.). Routledge Handbook of Sustainable Heritage. Routledge.

Vinje, Erlend Ellefsen; Brattenborg, Steinar; Skrede, Joar (2021). Bør karakterer avskaffes i kroppsøving?. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. s. 166-190. Cappelen Damm Akademisk.

Skrede, Joar (2021). Visuell kommunikasjon. ISBN: 9788202655402. 122 s. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig