English version
Kurt Einar Stokke

Kurt Einar Stokke

Kort om

Bakgrunn som tømrer, hovedfag i yrkespedagogikk, jobber med yrkesfaglærerutdanning (YFL) teknologiske fag, for tiden i Rogaland. Tilhører forskerfelleskapet ATL på YLU Kjeller.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag   Bygg-, anleggs- og transportteknologi

Emner

Veiledning   Internasjonalt samarbeid   Arbeidslivslæring   Yrkespedagogikk   Yrkesfaglærerutdanning   Yrkesdidaktikk   Fag og yrkesopplæring

Regioner

Europa

Land

Estland   Finland   Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Holt, John; Stokke, Kurt Einar (2015). Teaching literacy, numeracy and ICT to adults: the basic skills programme (BKA program) for workers in building construction (bricklayers, carpenters and foundation workers). Leite, Laurinda (Red.). ATEE annual conference 2014 - Transitions in teacher education and Professional identities. Proceedings. Artikkel. s. 131-138. ATEE - Association for Teacher Education in Europe.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig