English version
Lise Kretz

Lise Kretz

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Ryggplager hos eldre (BACE-N)

    Del av det internasjonale konsortiet Back Complaints in the Elders (BACE), etablert for å utvikla standardisert metodikk for store kohortstudiar om byrda av ryggplager hos eldre.

Vitenskapelige publikasjoner

Kretz, Lise ; Axen, Iben; Stensrud, Silje ; Hoekstra, Trynke; Vigdal, Ørjan Nesse ; Killingmo, Rikke Munk ; Storheim, Kjersti ; Grotle, Margreth (2024). Identifying latent subgroups in the older population seeking primary health care for a new episode of back pain – findings from the BACE-N cohort. BMC Musculoskeletal Disorders. Vol. 25.
https://doi.org/10.1186/s12891-024-07163-0

Killingmo, Rikke Munk ; Storheim, Kjersti ; van der Windt, Danielle; Zolic-Karlsson, Zinajda; Vigdal, Ørjan Nesse ; Kretz, Lise ; Småstuen, Milada Cvancarova ; Grotle, Margreth (2022). Healthcare utilization and related costs among older people seeking primary care due to back pain: Findings from the BACE-N cohort study. BMJ Open. Vol. 12.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-057778

Årtun, Ellen; Axén, Iben; Mior, Silvano; Røe, Yngve ; Hondras, Maria; Kretz, Lise ; Côté, Pierre (2021). Contextualizing the lived experiences of patients with low back pain from different countries according to the ICF framework. 9 s. Journal of Rehabilitation Medicine. Vol. 53.
https://doi.org/10.2340/16501977-2819Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig