English version
Leif Langli

Leif Langli

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emner

Begrepslæring   Kunnskapsteori   Virksomhetsteori   Yrkespedagogikk   Yrkesdidaktikk

Vitenskapelige publikasjoner

Langli, Leif; Melvold, Ulf Christer (2016). Håndverk og kunnskapsutvikling. Vitenskapelig artikkel, s. 143 - 162, i antologien ´Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst´. ISBN: 978-82-05-49078-9. 19 s. Gyldendal Akademisk.

Langli, Leif (2015). Noen synspunkter på praktisk og teoretisk kunnskap. Yrkespedagogiske perspektiver. kap 3. s. 50-73. Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/G...

Langli, Leif; Myhra, Hans Ludvik (1998). Læring og forandring i organisasjoner. Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk .

Langli, Leif (1998). Læring i arbeid. Kunnskap i arbeid. faglig_bok_forlag.

Langli, Leif (1992). Arbeidsplassen som læringsarena. Sosialisering i dag. laerebok. s. 214-235.

Langli, Leif (1978). Utdanning og tilknytning. Samfunnsrettet pedagogikk. faglig_bok_forlag. s. 97-116. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig