English version
Lukas Mozdeika

Lukas Mozdeika

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Mozdeika, Lukas (2023). Nudges, emojis, and memes: Mapping interpassivity theory onto digital civic culture. 22 s. Communication and democracy. Vol. 57.
https://doi.org/10.1080/27671127.2023.2252494Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig