English version
Maciej Liguzinski

Maciej Liguzinski

Kort om

I PhD-prosjektet mitt undersøker og analyserer jeg innkjøps- og utlånsmodeller for e-bøker og digitale lydbøker på folkebiblioteker i Danmark, Norge og Sverige i kulturpolitisk kontekst. Mine forskningsinteresser inkluderer digitale bøker, bibliotekstudier, kulturpolitikk og litteratursosiologi.

Jeg har bachelorgrad i svensk filologi og master i skandinaviske studier fra Adam Mickiewicz-universitetet i Poznań, Polen. Studiene mine hadde fokus på svensk moderne litteratur og narratologi. Jeg har også studert på universiteter i Stockholm, Helsinki og Göteborg, både som utvekslings- og deltidsstudent.

Fagområder

Emner

Kulturpolitikk   Bibliotek og informasjonspolitikk   Litteraturpolitikk   E-bøker

Land

Norge   Sverige   Danmark

Forskningsprosjekter

  • Political dynamics of the cultural sector (POLYCUL)

    I Norge og de nordiske landene dreier kulturpolitikken seg for en stor del om økonomisk og symbolsk støtte fra offentlige myndigheter til aktører i kulturlivet. I POLYCUL retter vi søkelyset på kampen om slike ressurser.

Vitenskapelige publikasjoner

Henriksen, Dafne; Khosrowjerdi, Mahmood; Johnston, Jamie; Liguzinski, Maciej; Shuva, Nafiz; Skaug, Johana (2023). Proceedings of the BOBCATSSS 2023 Conference: A New Era -Exploring the Possibilities and Expanding the Boundaries, Oslo Metropolitan University (OsloMet), Oslo, Norway, January 25-27, 2023. 76 s. Zenodo.

Liguzinski, Maciej (2023). Forging a friction. The development of e-lending models and policy across Scandinavian public libraries. Nordic Journal of Library and Information Studies.
https://doi.org/10.7146/njlis.v4i2.134039Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig