English version
Maria Uldahl

Maria Uldahl

Kort om

Jeg har bachelor- og mastergrad i samfunnsernæring fra OsloMet og er særlig opptatt av hvordan samfunnet og omgivelsene rundt oss påvirker atferd og holdninger til mat og kosthold.

Interessert i matomgivelser, bærekraftige matsystemer og global ernæring, samt psykologi og atferd i relasjon til mat og kosthold.

 

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Uldahl, Maria; Torheim, Liv Elin (2023). Matomgivelser. Metoder og indikatorer for kartlegging og overvåkning av matomgivelser i Norge. ISBN: 978-82-8406-353-9. 81 s.
https://www.fhi.no/publ/2023/matomgivelser/Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig