English version
Mariann Tvetene

Mariann Tvetene

Kort om

Utdanning: Sykepleier, helsesøster, PPU, master i folkehelsevitenskap.

Arbeidserfaring: Sykepleier, ledende helsesøster, høgskolelektor, kontorsjef, seniorrådgiver, universitetslektor.

Nåværende arbeidsfelt: Kompetansesenter for yrkesfag, herunder studier innen yrkesfaglærerløftet, samarbeid med Folkeuniversitetet og arbeid med programplaner.

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Goth, Ursula-Georgine Småland; Tvetene, Mariann (2016). FØRSTEGANGSHELSEUNDERSØKELSE HOS FASTLEGEN: Evaluering av et pilotprosjekt i Oslo. 52 s.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig